Med en Ljungby L15 hos Westers i Stockholm gör Pontus vägarna säkra. Avspärrningar, trafikomläggningar och omdirigeringar vid vägbyggen ställer han ut med precision. Lampan som han ibland kallas har haft två intressanta maskiner hos sin förra arbetsgivare. En grön (som senare blev blå) Huddig 1260 samt den vita Hydrema MX140 som vi har sett i fackpressen. Pontus har ett öga för detaljer och lämnar inget åt slumpen, han har varit med och utvärderat produkter från XACC och säger alltid var han tycker.

 @nextgenerationmachines

Se alla ambassadörer