Köpvillkor

 

Priser och betalning

Varje vara anges med pris exklusive moms. I kundvagnen kan man se det totala priset inklusive alla avgifter, moms, frakt och betalning.

SVEA Checkout

1. ALLMÄNT Svea Bank AB (publ) (”Svea”) tillhandahåller tjänsten Checkout (”Checkout”) för att förenkla för dig som kund att handla på nätet. Genom att använda Checkout godkänner du Sveas villkor nedan (”Avtalet”) inklusive de särskilda villkor för de olika betalningsalternativen som är länkade under punkt 2 nedan.

2. BETALNINGSALTERNATIV För att underlätta för dig som kund godkänner du i förväg de betalningsalternativ som Svea erbjuder. Betalningsalternativ som erbjuds varierar från handlare till handlare och är även beroende av den kreditprövning som Svea genomför av dig. Betalningsmetoderna är fakturabetalning, kontokredit (delbetalning), Swish samt kort- eller bankbetalning. Det kostar inget att använda Checkout men eventuella skatter eller avgifter kan tillkomma beroende av det betalsätt du väljer.

Se närmare de särskilda villkoren för fullständig information om:

Betalning via faktura
Allmänna villkor delbetalning
Allmänna villkor konto
Allmänna villkor leasing
Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation

3. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER Behandling av personuppgifter omfattas av bestämmelserna i EU:s Dataskyddsförordning 2016/679.

Som personuppgiftsansvarig behandlar Svea personuppgifter för att leverera de produkter och tjänster som parterna kommit överens om och för andra ändamål, t.ex. att följa lagar och regler. För detaljerad information om behandling av personuppgifter, vänligen läs vidare i Sveas dataskyddsinformation som finns tillgänglig på www.svea.com/se/dataskydd eller kontakta Svea. Dataskyddsinformationen på hemsidan innehåller information om bland annat den registrerades rättigheter i samband med behandling av personuppgifter, såsom rätten till information, rättelse och dataportabilitet.

Svea är personuppgiftsansvarig. Du kan kontakta Svea via post 169 81 Solna, telefon 08 – 514 931 13 eller swp@svea.com. Dataskyddsombud nås på privacy@svea.com.

4. KREDITPRÖVNING Innan Svea beviljar dig en kredit måste Svea genomföra en sedvanlig kreditprövning för att säkerställa att du har ekonomiska förutsättningar att fullgöra de skyldigheter som framgår av kreditavtalet. Genom att godkänna villkoren i detta Avtal medger du att Svea genomför en kreditprövning av dig som kund. På så vis underlättar vi för dig att genomföra ett köp via Checkout. Du har därigenom frihet att välja det betalningsalternativ som passar dig bäst. Som ett led i kreditprövningen kan Svea komma att inhämta en kreditupplysning hos ett kreditupplysningsföretag. Svea förbehåller sig rätten att inhämta kompletterande information om din ekonomiska situation och rätten att göra förnyade kreditprövningar.

5. FÖRSÄKRAN M.M. Genom att använda Checkout och godkänna Avtalet försäkrar du att de uppgifter du lämnar till Svea är korrekta samt att du har rätt att ingå detta Avtal och inte är minderårig eller står under förvaltarskap. Lämnar du medvetet felaktiga uppgifter eller använder någon annan persons uppgifter kommer detta anses vara ett missbruk av tjänsten och du kan därmed spärras från vidare användning av Checkout.

6. ÄNDRINGAR M.M. Svea har rätt att ändra villkoren i detta Avtal samt de villkor som hänvisas till i detta Avtal. Du ombeds därför ta del av samtliga villkor inför varje genomförande av ett nytt köp genom Checkout.

7. ANSVAR, TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER Svea ansvarar inte i något fall för skada som direkt eller indirekt orsakats dig eller någon annan genom ditt användande av Checkout, utöver vad som följer av tvingande konsumenträttslig lagstiftning. Vid klagomål hänvisas du till att kontakta Svea via e-post eller telefon, se kontaktuppgifter nedan. Du kan också be att ärendet prövas av klagomålsansvarig hos Svea. (klagomål@svea.com).

Svea följer lag (2015:671) om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden. Det innebär att Svea kommer att delta vid en eventuell tvistlösning hos en nämnd för alternativ tvistlösning, t.ex. Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

Allmänna reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm
08-508 860 00
www.arn.se

Rådgivning kan erhållas av kommunens konsumentvägledare eller konsumenternas bank- och finansbyrå.

Konsumenternas Bank- och Finansbyrå
Box 242 23
104 51 Stockholm
0200-22 58 00
www.konsumenternas.se

Svensk rätt tillämpas på detta Avtal och eventuell tvist som uppstår med anledning av detta Avtal ska prövas av allmän domstol i Sverige.

Ångerrätt

Din ångerrätt (ångerfristen) gäller under 14 dagar.
I ditt meddelande till oss måste det klart framgå att du ångrar dig. Ångerfristen börjar löpa den dag du tog emot varan eller en väsentlig del av den. Om avtalet gäller en specialtillverkad vara – eller en vara som fått en tydlig personlig prägel, börjar ångerfristen löpa den dag vi lämnat information.

Du har inte ångerrätt om:
tjänsten påbörjats under ångerfristen med ditt samtycke,
priset är beroende av finansmarknadens svängningar, till exempel en aktie,
varan på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas,
förseglingen brutits på ljud- eller bildupptagningar eller datorprogram. Med försegling avses även teknisk plombering.

När du utnyttjat din ångerrätt:
Du är skyldig att hålla varan i lika gott skick som när du fick den. Du får inte använda den, men naturligtvis försiktigt undersöka den. Om varan skadas eller kommer bort på grund av att du är vårdslös förlorar du ångerrätten.

Privat Policy

"När du lägger din beställning hos oss uppger du dina personuppgifter. I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Du har enligt Personuppgiftslagen rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall via e-post."

Leveranser

Leveranstiden anges i kundvagnen under respektive fraktsätt. Om en vara har avvikande leveranstid står det angivet vid respektive vara.

Ej uthämtade paket

Har du valt Shenker Ombud som fraktsätt finns dina varor kvar på ombudet under fyra veckor. Ej hämtade varor returneras till oss. För alla paket som inte löses ut förbehåller vi oss rätten att debitera dig kostnader för returfrakt, expeditionsavgift och hanteringsavgift, för närvarande 400:-

Beställningsvara/Specialbeställningar

Ångerrätten gäller inte på specialbeställningar/beställningsvaror. En specilabeställning är en produkt som har ändrade tillval än orginal. Alla produkter från Swextil där brodyr väljs till är en specialbeställning. 

Returer

För att returnera en vara logga då in på ditt konto och följ instruktionerna för retur. 

Returer sker på din egen bekostnad med valfritt fraktbolag utom om varan är defekt eller om vi har packat fel. Returer ska skickas som brev eller paket, inte mot postförskott. Vid byten beskriv då i kommentaren i returen vilken vara du vill byta till så kontaktar vi dig.

Returadress:
XACC Products AB
Skalldalsvägen 18
436 52 Hovås

Återbetalningsskyldighet:

Vi ska, om du utnyttjat din ångerrätt, betala tillbaka vad du har betalat för varan snarast eller senast inom 30 dagar från den dag då vi tog emot varan eller, meddelandet om att du ångrat dig. Du får själv betala returkostnaderna när du sänder tillbaka varan. Vi betalar alltid returkostnaden för att sända tillbaka så kallade ersättningsvaror.

Se även konsumentverket distansavtalslagen & E-handel.

Försäljning till Norge

XACC använder VOEC för försäljning till privatpersoner på varor under 3000 NOK, det innebär att vid försäljning till privatperson i Norge kommer moms att inkluderas i priset. Varorna som handlas via VOEC kommer kunden inte få några avgifter för införtullning.

Orders där en vara överstiger 3000 NOK och/eller är till ett företag kommer moms att exkluderas i priset. För en sådan beställningen kommer kunden att få en avgift för införtullning samt moms från vår fraktleverantör.

GDPR

Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, i kraft. General Data Protection Regulation är en gemensam lag som gäller för alla EU/EES-länder. Vår verksamhet är anpassad enligt gällande föreskrifter, både när det gäller organisation och teknik.

För att kunna upprätthålla vår verksamhet och ge bra service till våra kunder behöver vi samla in en del personuppgifter. Vi samlar in och lagrar personuppgifter för att kunna uppfylla avtal gentemot våra kunder. Dessutom lagras personuppgifter i fakturerings och marknadsföringssyfte.

Personuppgifter som lagras på kundkortet och på order som läggs i butiken. Om ni väljer att få e-postutskick lagras er mailadress i en e-postlista.

Den tekniska lösningen som vår butik vilar på uppfyller GDPR krav både när det gäller säkerhet och uppfyllning av registrerades rättigheter. Evalent som är vår leverantör tillhandahåller även ett avtal där dom förbinder sig att uppfylla kraven GDPR ställer.

Enligt GDPR har du som ägare av personuppgifter rätt till information om vad som lagras om dig.

  • Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
  • Du har rätt att bli raderad ur olika register.
  • Du har rätt till begränsning av behandling av uppgifter.
  • Du har rätt att flytta dina personuppgifter och göra invändningar.
  • Du har rätt att göra klagomål om uppgiftshantering och kan ha rätt till skadestånd.

Mer detaljerad information om GDPR kan du se på Integritetsskyddsmyndigheten hemsida:
https://www.imy.se/privatperson/dataskydd/dina-rattigheter/

Cookies